SAXDOR BOAT SHOW CALENDAR 2024

MAY

23 – 26
Thu – Sun

Sanctuary Cove International Boat Show
Sanctuary Cove, Australia

23 – 24
Thu – Fri

Saxdor Yachts Sea Trials 
Ibiza, Spain
400 GTO, 320 GTO, 270 GTO
Dealer: Argo Yachting 

23 – 26
Thu – Sun

Limassol Boat Show
Limassol, Cyprus
320 GTO, 320GTC, SX200
Dealer: Swissclub Marine

24 – 26
Fri – Sun

Naantalin Venemessut
Naantali, Finland
400 GTO, 270 GTO
Dealer: Saxdor Yachts Finland

24
Friday

Saxdor Experience Day 2024
Pattaya, Thailand
400 GTO, 320GTC, 270 GTO, 200
Dealer: Motor Field Thailand

29 – 2
Wed – Sun

Venice Boat Show
Venice, Italy
400 GTO, 320 GTO, 270 GTO
Dealer: Super Marine

JULY

18 – 21
Thu – Sun

AUGUST

15 – 18
Thu – Sun

Uiva Flytande
Helsinki, Finland
400 GTO, 400 GTC, 320 GTC, 270 GTO
Dealer: Saxdor Yachts Finland

28 – 1
Wed – Sun

Hiswa te water
Lelystad, Netherlands

SEPTEMBER

10 – 15
Tue – Sun

13 – 18
Fri – Sun (+1)

Southampton International Boat Show
Southampton, United Kingdom
400 GTC, 320 GTC, 320 GTO,  270 GTO, 205, 200
Dealer: Ideal Boat

19 – 24
Thu – Sun

Genoa Boat Show
Genoa, Italy

OCTOBER

10 – 13
Thu – Sun

Οlympic Yacht Show 
Attica, Greece

30 – 3
Wed – Sun

Scroll to Top